top of page

Bedrift bigård tjeneste . Gir mulighet ha bigård på (firma, butikk, hotel, næringsbygning)  taket eller annet sted med fult service av profesjonell birøkter .  Bedrift vil få egen honning, bieprodukter  som er fantastiske gaver til b2b partners eller gaver til kunder . 

Enkleste vei å bli miljøvennlig selskap . 

Ta  kontakt Tlf nr: 96693379

bottom of page