top of page
Bees at Work

Riktig Egenskaper avling kriterier

  1. Svermetreghet – biene tåler å sitte trangt med en stor bistyrke

  2. Temperament – biene kan stelles under alle værforhold

  3. Tavlefasthet – biene beveger seg rolig på tavlene når de stelles

  4. Honningutbytte – biene samler bra med honning på alle type trekk

  5. Sykdomstoleranse – biene skal være resistente mot Kalkyngel og Nosema

  6. Hygienisk adferd – biene skal ha en god utrenskingsevne utrensing instinkt

  7. Lettstelte – biene skal kunne stelles under alle værforhold

  8. God årsrytme – biene utvikler seg riktig i forhold til hovedtrekkene

  9. Overvintring – biene skal overvintre som sterke bifolk

  10. Yngelfrie i vinterdvale – biene skal ha en yngelfri periode i fra november til mars 

bottom of page